Sunday, 20 May 2018

Jawaban TTS Solo Pos
Minggu, 20-5-2018, No. 1018

Jawaban TTS Kedaulatan Rakyat
Minggu, 20-5-2018, MIJ 744


Jawaban TTS Jawa Pos
Minggu, 20-5-2018, No. 1.598


Jawaban TTS Koran Tempo
Sabtu, 19-5-2018, No. 839
(sedang dikerjakan)

Jawaban TTS Pikiran Rakyat
Minggu, 20-5-2018, No. 2135
(sedang dikerjakan)
Jawaban TTS Kompas
Minggu, 20-5-2018, No. 1965

Saturday, 19 May 2018

Jawaban TTS Suara Pembaruan
Sabtu, 19-5-2018, No. 1550
(sedang dikerjakan)